TEL: +420 475 201 968

Rezervační systém pro střediska fitness

 

Ceník TravelSoft Fitness ver. 3.5

 

Ceny platné od 1.9.2012

Cena základní instalace zůstává na 8 900 Kč, za tuto cenu získáte plnohodnotný rezervační systém na jednu vybranou aktivitu - se všemi funkcemi které lze od rezervačního systému očekávat.

TravelSoft Fitness 3.5 ZÁKLADNÍ VERZE (jedna aktivita)
měsíční poplatek za hosting aplikace
8 900 Kč
490 Kč

AKTIVITA
4 000 Kč

Platba za každou další aktivitu (např. při rozšíření nabídky HEAT studia o Zumbu a Flowin je nutné dokoupit 2 aktivity). Tato cena se účtuje za každou aktivitu, která se v rozvrhu fitness studia časově překrývá s jinou aktivitou - pokud tomu tak není, účtuje se částka 800,- Kč (konfigurační poplatek).

 

Aktuální verze ceníku ke stažení ceník TravelSoft Fitness 3.5

 


Rozšiřující moduly


KLUBOVÉ KARTY (MĚSÍČNÍ TARIFY)  NOVINKA ver. 3.5
9 500 Kč

Klubové karty (analogie k měsíčním tarifům telefonních operátorů) je forma klubového členství - klient obdrží klubovou kartu a zavazuje se k pravidelné úhradě za poskytnuté služby. Klubová karta zahrnuje libovolný počet a kombinaci permanentek na dohodnuté období. Konfiguraci tarifů - názvy, složení „balíčků“ a ceny vytváří provozovatel fitness studia. Úhrady klubových karet mohou být měsíční, kvartální, půlroční i roční, lze volit možnost pravidelných plateb i jednorázovou platbu předem s možností slevy.

PRODEJ ZA HOTOVÉ (NÁKUPNÍ KOŠÍK)  NOVINKA ver. 3.0
7 500 Kč

Tento nástroj rozšiřuje stávající pokladnu (v základní instalaci obsahuje pouze prodej kreditů) o možnost prodeje zboží a obsahuje též editor zboží k úpravám položek pokladny. Pomocí čtečky čárového kódu můžete jednoduše přidávat i vybírat položky pokladny. Funguje jako nákupní košík - klientovi je při vstupu do fitness otevřen účet, jednotlivé položky, které si klient zakoupí, hradí až při odchodu z fitness.

SMS BRÁNA NOVINKA ver. 3.0
2 500 Kč

Aplikace, která automatické zprávy generované systémem zasílá nejen pomocí elektronické pošty, ale nově je možné využít posílání těchto zpráv přes SMS bránu.

LEKTOR
5 500 Kč

Nástroj, který by neměl chybět žádnému majiteli či manažerovi fitness studia. Pomocí tohoto nástroje víte ve vteřině základní informace potřebné pro hodnocení vašich lektorů - počet odcvičených hodin, počty osob na jednotlivých cvičeních a počet inkasovaných kreditů, a může tak sloužit jako podklad pro výpočet mzdy.

MASSMAIL
4 000 Kč

Nástroj pro rozesílání e-mailových zpráv Vašim klientům. Lze použít na upozornění klientů např. na chystané změny v rozvrhu, rozšíření služeb Vašeho studia, jako pozvání na mimořádné akce (obsahuje uživatelsky editovatelnou šablonu).

PERMANENTKY A TURNIKET
5 500 Kč

Modul pro využití časových permanentek s turniketem, aplikací, která po přečtení čárového kódu z klubové karty vyhodnotí oprávněnost vstupu klienta do Vaší posilovny. Samozřejmostí je možnost celé škály permanentek dle Vámi zadaného časového období a statistka přístupů.

FITNESS CHAT NOVINKA ver. 3.04 500 Kč

Dejte prostor svým klientům i mimo tělocvičnu, dejte jim možnost on-line komunikace s vaší recepcí.

EOS - EDITOR OPRÁVNĚNÝCH OSOB
ZDARMA

Pomocí editoru oprávněných osob si můžete sami přidávat a odebírat operátory a lektory.

EDITOR AUTOMATICKÝCH ZPRÁV
2 000 Kč

Automatické zprávy generované systémem můžete editovat dle svých potřeb a marketingově je tak využít - např. pro upozornění na mimořádné akce či plánované víkendové akce pořadané Vaším studiem.

SKLÁDEK
3 500 Kč

Rozšiřuje pokladnu jednoduchou o skladovou evidenci. Ať už se jedná o potravinový a pitný sortiment vašeho studia či doplňkový prodej sportovních potřeb - kdykoliv vidíte stav jednotlivých položek vašeho skladu. Pomocí čtečky čárového kódu můžete jednoduše naskladňovat položky skladu, s každým prodejem se stav skladu aktualizuje. 

 

DALŠÍ MOŽNOSTI A SLUŽBY

ÚPRAVA GRAFIKY UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
4 000 Kč

Úprava grafiky webového rozhraní a klubové karty podle přání klienta. Zpravidla se jedná o přizpůsobení barev rezervačního systému stávajícím stránkám provozovatele fitness.

ČTEČKA ČÁROVÉHO KÓDU
cca 1 500 Kč

Jednoduchý snímač čárového kódu CCD (např. CipherLab 1000, USB-HID) pro rychlou identifikaci klienta (nákup kreditu, identifikace při příchodu, vstup na permanentku, závěrečné odbavení a platba při odchodu, prodej zboží atd.)

 


 


 

REZERVAČNÍ SYSTÉM TRAVELSOFT FITNESS

Ceník

02.05.2012
Ceník TravelSoft Fitness ver. 3.5
03.05.2012
CipherLab CCD-1000 USB
 
www.travelsoft.cz | www.magnus1.cz
©2012 TravelSoft all rights reserved.
TravelSoft CMS 3.6
_