TEL: +420 475 201 968

Rezervační systém pro střediska fitness

 

Administrace - kalendář akcí

 

Akce typu "rezervace na akci"

Akce tohot typu neregistrují počet osob u rezervace, klient si rezervuje "celou" akci, tzn. cena rezervace je vázána na akci. Jako příklad může sloužit rezervace badmintonového kurtu, kde je cenu určuje hodinový pronájem. Operátor musí "vypsat" kalendář akcí na určité období dopředu, tzn. definuje každou jednotlivou akci (začátek, konec, cenu, popis akce, instruktora atd.).

Nevýhodou může být na první pohled vyšší pracnost při správě kalendáře, naopak výhodou je že každá akce je unikátní, tzn. lze definovat různé ceny pronájmu kurtů pro dopolední hodiny, víkendy, vypisovat akce podle zaměření tréniku, přidělit akcím instruktory apod. Práci s kalendářem v tomto případě výrazně urychlují tzv. vzory akcí - týdenní předlohy pro každou aktivitu. Dvěma kliknutími myší lze vypsat kalendář na další týden.

 

 

Akce typu "rezervace na osobu"

Jedná se o aktivity, u kterých je definován konkrétní počet osob - kapacita každé akce. Klient si tedy rezervuje povolený počet osob, v případě že je akce obsazena je registrován jako náhradník. Cena akce je cena za jednu osobu. Příkladem může být HEAT, Zumba, PowerPlate apod.

Správa kalendáře akcí je prakticky shodná s modelem "rezervace na akci", včetně možnosti definovat vzory akcí.

 

 

Akce typu "rezervace na objednávku"

V případě aktivit tohoto typu nevypisuje operátor rozpis akcí po jednotlivých týdnech, ale definuje provozní dobu aktivity. Tato je uložena v konfiguračním souboru, tzn. není potřeba vypisovat akce na týdny dopředu.V případě privátních akcí, svátků nebo dovolené je možné zakázat možnost rezervace ve vybraném období.

Pro každou aktivitu je veden soupis dostupných "podtypů" aktivit, které lze v rámci provozní doby vykonávat. Např. aktivita pojmenovaná jako thajské masáže osahuje podtypy
- klasická masáž (doba trvání 60 min., cena 800 Kč)
- relaxační olejová masáž (doba trvání 90 min, cena 1300 Kč)
- masáž chodiel a nohou (doba trvání 30 min. cena 400 Kč) ...atd.

Klient si tedy při rezervaci nevybírá předem vypsanou akci, ale datum / čas začátku aktivity a požadovaný typ masáže (obsazuje provozní dobu).

 

 

Permanentky (turniket)

Posledním typem akcí jsou akce se vstupem na permanentku. Po identifikaci klienta pomocí karty je zobrazena informace, zda vlastní permanentku pro daný typ aktivity a čas. Permanentky nejsou omezeny na počet vstupů.

 
 

REZERVAČNÍ SYSTÉM TRAVELSOFT FITNESS

Screenshots

▼ více informací...
 
www.travelsoft.cz | www.magnus1.cz
©2012 TravelSoft all rights reserved.
TravelSoft CMS 3.6
_